+98 21 88919087 - +98 21 88919709

خدمات چـــاپ

با وجود اینکه در دنیای امروز شکل رسانه‌های ارتباطی کاملا تغییر یافته و رفته رفته رسانه‌های دیجیتال در حال جایگزین شدن با روش‌های ارتباطی سنتی هستند، اما هنوز هم پدیده چاپ و تکثیر در ارائه و خدمات مختلف اعم از مطبوعات و اقلام تبلیغاتی مانند بروشور، یا اوراق اداری و یا حتی بسته بندی محصولات مختلف غیر دیجیتال و ایستا که مانند تصاویر دیجیتال قابلیت تغییر شکل ندارند و یکبار برای همیشه تولید و ارائه می‌شوند جایگاه خاص خود را دارندو در کنار رسانه‌های دیجیتال به حیات و پیشرفت خود ادامه می‌دهند. و نه تنها از دور خارج نشده‌اند، بلکه دائما در حال گسترش و بروز رسانی هستند. پیشرفت صنعت چاپ و تکثیر این امکان را فراهم می‌آورد که یک تصویر یا نوشته و یا مجموعه ای  ازآن‌ها در شرایط و جایگاه‌های  مختلف قابلیت تکثیر و تکرار شدن  را ،بدون اینکه کوچکترین تغییری در منبع اولیه داشته باشد، حفظ کند.در صنعت چاپ نوین حتی  امکان تکثیر اشیا و محصولات نیز فراهم شده است.

چاپ سابلیمیشن  (حرارتی)

چاپ  دیجیتال

چاپ افست